SFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Tytuł projektu:

„Wsparcie procesów biznesowych i zwiększenie odporności
na zagrożenia poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego dla szkoły językowej L.A. LANGUAGE ACADEMY”

Cel projektu

Zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa i  usprawnienie zachodzących w nim procesów biznesowych, w sposób umożliwiający jego przystosowanie się do warunków rynkowych, które powstały w następstwie pandemii koronawirusa COVID-19, a także przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom w przyszłość.

Opis projektu:

W ramach projektu planowany jest zakup i wdrożenie w działalności naszej firmy dedykowanego oprogramowania systemowego do zarządzania procesami związanymi z kierowaniem i administrowaniem przedsiębiorstwem LANGUAGE ACADEMY oraz świadczeniem usług nauki języków obcych w formie platformy edukacyjnej online. System zostanie oparty na rozwiązaniach aplikacji webowych, które będą obsługiwane z poziomu przeglądarek internetowych i udostępnionych dla użytkowników poprzez sieć Internet.

Planowane efekty:

W długookresowej perspektywie wprowadzone w przedsiębiorstwie innowacje procesowe oraz produktowe wpłyną w znaczący sposób na usprawnienie jej funkcjonowania. Zastosowanie rozwiązania informatycznego w postaci nowego systemu integrującego funkcje edukacyjne i zarządcze pozwoli na zoptymalizowanie pracy w wielu aspektach działalności.

Nr projektu: POIR.06.02.00-26-0042/21

Wartość projektu: 279 940,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 237 949,00 zł